lsrpic

لیزر موهای زائد
لیزر موهای زائد

چرا لیزر موهای زائد چندین جلسه باید تکرار شود؟

هر تار مو طی سه مرحله رشد میکند ولی تنها در فاز رشد فعال(فاز آناژن)است که تراکم ملانین به اندازه ای که انرژی نورانی را در حد تخریب جذب میکند ، میرسد . در هر مقطع زمانی فقط تعداد یک سوم از موها در این فاز قرار دارند ، لذا حداقل 4 تا 6 جلسه برای از بین بردن موهای زائد با لیزر نیاز می باشد . بهترین کاندیدهای لیزر موهای زائد اشخاصی با موهای تیره و رنگ پوست روشن هستند ، گاهی اشخاص دارای پوست تیره یا رنگ موهای روشن نیازمند جلسات بیشتری برای رفع موهای زائد می باشند .

همین حالا نوبت بگیرید