lsrpic

لیزر موهای زائد  بیکینی
لیزر موهای زائد  بیکینی

درد لیزر موهای زائد ناحیه بیکینی

افراد مختلف دارای تجربه های متفاوتی از انجام لیزر موهای زائد ناحیه بیکینی دارند . درد لیزر بر روی این ناحیه  به صورت سوزش ، سوزن سوزن شدن و یا کشیده شدن کشی بر روی پوست توصیف شده است . از آنجا که آستانه تحمل درد در افراد مختلف متفاوت است . بنابراین ممکن است بنابر تشخیص پزشک هنگام لیزر درمانی از کرم‌های موضعی بی حسی استفاده شود و یا برای بعضی افراد استفاده نشود .

همین حالا نوبت بگیرید