پزشکان کلینیک ارم

پزشکان کلینیک ارم

پزشکان کلینیک ارم با اخذ مدرک از معتبرترین دانشگاه های ایران و با داشتن سابقه ای درخشان نقش اساسی در خدمت به مراجعه کنندگان برای درمان و بازپروی دارد

آقای محسن معینی

آقای محسن معینی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

دکتر درستکار

دکتر آزاده درستکار

متخصص و جراح پوست مو زیبایی و لیزر

دکتر حمید گودرزی

دکتر حمید گودرزی

متخصص و جراح پوست مو زیبایی و لیزر