پزشکان کلینیک ارم

اطلاعات شخصی

  • نام پزشکدکتر آزاده درستکار
  • تخصص اصلیمتخصص و جراح پوست مو زیبایی و لیزر
  • تجربه10

تحصیلات

  • مدرکمتخصص
  • دانشگاه اخذ مدرکشیراز

شبکه‌های اجتماعی

دکتر درستکار
9107007006

بیوگرافی