پوست و زیبایی

جوانسازی پوست با تزریق چربی
جوانسازی پوست با تزریق چربی کلینیک ارم

ماندگاری تزریق چربی

 ماندگاری تزریق چربی مرحله 1

در عمل تزریق چربی بافت زنده از یک محل به محل دیگری از بدن جا به جا می گردد . طبیعی است که در این فرایند درصدی از سلول های چربی از بین میروند ، سپس سلول های باقی مانده شروع به افزایش حجم می نمایند . این پروسه چندین ماه زمان نیاز دارد . 

ماندگاری تزریق چربی مرحله 2

با توجه به از بین رفتن درصدی از سلول های چربی طبیعی است که برای رسیدن به نتیجه نهایی و دلخواه نیاز به چندین مرحله تزریق می باشد . دوام نهایی چربی به فاکتور های مختلفی مانند متابولیسم بدن ، عدم کاهش وزن بعد از تزریق ، تغذیه مناسب و ... بستگی دارد

همین حالا نوبت بگیرید