زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی چیست ؟   ما یک ویروس داریم به اسم HPV، بیماری که این ویروس ایجاد میکند را بهش میگن زگیل، ویروس HPV انواع مختلف دارد که بهشون میگن تایپ HPV که هر تایپ یک ناحیه از بدن را در بر میگیرد که اون تایپ HPV باعث ایجاد زگیل در ناحیه تناسلی میشود که […]